Close

Vikarlege

Frå 1. september 2018 jobbar ein femte lege, Ole Østerhus ved Øyrane legekontor fire dagar i veka. Dette er å avhjelpa dei fire faste legane (Marte Øien, Frøydis S Nilsen, Tor Wold og Randi Nævdal) og for å auka kapasiteten.