Close

oyraneansatt

Coronavirus

I forbindelse med det pågående utbruddet av Coronavirus viser vi til folkehelseinstituttes hjemmeside for oppdatert informasjon: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/ Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Tegn på luftveisinfeksjon kan være […]

Read More

Influensavaksinering 2019

Vi vaksinerer risikogruppene tirsdag 22/10 eller torsdag 24/10 mellom kl 15 og 16. Du må vente 20 min etter at vaksinen er satt. Vaksine + setting koster 290 kr. Risikogruppene er: Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen. Alle fra fylte 65 år Barn og […]

Read More

Å gå til samme lege hver gang øker overlevelsen

En studie publisert i tidsskriftet BMJ Open viser at det å holde seg til en og samme lege hver gang du trenger legehjelp, reduserer risiko for tidlig død. Studien er publisert i BMJ Open, og er en systematisk gjennomgangen av tidligere forskning. Målet var å undersøke om det er en sammenheng mellom det å oppsøke samme […]

Read More