Close

3. november 2021

Smittevernråd for å redusere RS-virus hos småbarn fra FHI

I deler av landet har det vært en sterk økning i antall positive RS-virusprøver i oktober, og flere barneavdelinger melder om mange innlagte barn og sterkt pressede avdelinger. Her er råd om hva foreldre kan gjøre for å minske smitterisiko.


I år har sesongen for RS-virus startet uvanlig tidlig, og det har vært en rask økning i antall positive prøver i flere deler av landet. Dette skyldes sannsynligvis at det har vært færre luftveisinfeksjoner under koronarestriksjonene, inkludert RS-virusinfeksjoner, og at det derfor nå er mindre immunitet enn normalt i befolkningen og særlig blant små barn.

De fleste får forkjølelsessymptomer

RS-virus (respiratorisk syncytialvirus) er et luftveisvirus som normalt forekommer hos voksne og barn om vinteren, oftest mellom november og mars. Viruset gir hos de fleste forkjølelsessymptomer med hoste, tett og/eller rennende nese og eventuelt feber. 60-70 prosent av alle barn gjennomgår en RS-infeksjon i første leveår. Hos noen spedbarn og småbarn, særlig de under 2 år, kan imidlertid det som starter som en RS-forkjølelse etter noen dager trekke ned i lungene og gi bronkiolitt.

Kontakt lege ved bekymring for barnet

– Det vi kaller for bronkiolitt er en slags lungebetennelse som gir pustebesvær. Barnet får da rask og anstrengt pust, hoster mye, blir slapp og kan spise dårlig. Det har oftest samtidig feber. Foreldre som er bekymret for barnet sitt, må oppsøke lege. Generelt bør terskel for å kontakte lege være lavere jo yngre barnet er, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Hun oppfordrer foreldre til å kontakte lege ved bekymring for sitt syke barn, for eksempel på grunn av slapphet, feber, anstrengt pust, tungpust eller når barnet ikke spiser. Hos barn som ammes, kan man merke at barnet spiser lite ved at det har tørre bleier og/eller mor får melkespreng.

FHIs råd til foreldre for å redusere risiko for smitte av RS-virus

  • Hold barn med nye symptomer på luftveisinfeksjon hjemme fra barnehage, også når koronatesten er negativ. Dette kan minske smittespredning til andre barn, uansett virus. Som for andre sykdommer, er man mest smittsom i starten.
  • Småbarnsfamilier bør unngå besøk av voksne og barn som har luftveissymptomer – det er et godt råd også når det ikke er virussesong.
  • I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk begrenses. Dersom familien har behov for støtte, omsorg og avlastning, bør dette likevel ivaretas.
  • Storesøsken må vaske hender når de kommer hjem fra barnehagen, før de hilser på spedbarn i familien.
  • Dersom storesøsken blir syke, bør foreldre passe på at de ikke er tett på spedbarnet, selv om det kan være vanskelig i praksis. Dette er særlig viktig i de første dagene av en luftveisinfeksjon.

Barnehagebarn som er syke skal holdes hjemme fra barnehagen til allmenntilstanden er bedre, det vil si når symptomene er i bedring, formen er fin og barnet har vært feberfri i minst 24 timer. Se også:

Antall positive RS-prøver fordoblet på kort tid

Andelen positive prøver for RS-virus har mer enn doblet seg i løpet av to uker, fra 8 prosent i uke 40 til 17 prosent (1 199 påvisninger) i uke 42. Flest positive prøver var i aldersgruppen 0-4 år (771 positive tester i uke 42). Det er også de yngste som testes mest.