Close

18. desember 2020

Koronavaksine

Vi er nå ferdig med å vaksinere på legekontoret. Videre vaksinering, både av risikogrupper og massevaksinering skjer i regi av kommunen. Dersom du har spørsmål om vaksinen kan du kontakte koronatelefonen 55 56 77 00 hvis du bor i Bergen kommune. Hvis du bor i annen kommune må du ta kontakt der. Hvis du mener du er i risikogruppe men ikke har fått vaksine kan du kontakte oss. Vi vil da vurdere ut i fra retningslinjene og melde videre til kommunen dersom du tilfredstiller kriteriene. Vaksinen gis gratis.