Close

Monthly Archives: januar 2020

Coronavirus

I forbindelse med det pågående utbruddet av Coronavirus viser vi til folkehelseinstituttes hjemmeside for oppdatert informasjon: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/ Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Tegn på luftveisinfeksjon kan være […]

Read More