Close

20. oktober 2019

Influensavaksinering 2019

Vi vaksinerer risikogruppene tirsdag 22/10 eller torsdag 24/10 mellom kl 15 og 16.
Du må vente 20 min etter at vaksinen er satt.
Vaksine + setting koster 290 kr.

Risikogruppene er:
Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
Alle fra fylte 65 år
Barn og voksne med:
diabetes type 1 og 2
kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade
nedsatt immunforsvar
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege