Close

19. september 2018

Å gå til samme lege hver gang øker overlevelsen

En studie publisert i tidsskriftet BMJ Open viser at det å holde seg til en og samme lege hver gang du trenger legehjelp, reduserer risiko for tidlig død.

Studien er publisert i BMJ Open, og er en systematisk gjennomgangen av tidligere forskning. Målet var å undersøke om det er en sammenheng mellom det å oppsøke samme lege hver gang man trenger medisinsk hjelp og dødelighet.

Les studien i BMJ Open her

82 prosent av studiene som ble gjennomgått viser at det er betydelig redusert risiko for tidlig død blant de som oppsøker samme lege når de trenger hjelp. Forskerne skriver at dette er den første systematiske gjennomgangen som blir gjort om dette temaet.

Mellommenneskelig kontakt

Det er bare observasjonsstudier som er inkludert i gjennomgangen, og man kan ikke fastslå årsaken til risikoreduksjonen. Men forskerne konkluderer med at det ser ut til at pasienter har nytte av kontinuiteten som ligger i det å gå til samme lege – både allmennlege og spesialist. De skriver at til tross for betydelige suksessive tekniske fremskritt i medisinen, forblir mellommenneskelige faktorer viktige.