Close

18. september 2018

Dr Ole Østerhus jobber en dag i uken for alle legene.

Dr Ole Østerhus jobber sammen med de andre legene. Slik får vi en arbeidsdag som vi holder ut tross «fastlegekrisen». Østerhus er erfaren etter tidligere arbeid både i allmennpraksis og på sykehus.