Close

14. mars 2017

Tilgjengelighet og service

Vi har heis, og rullestol finnes i 1. etasje. Via våre digitale tjenester kan du døgnet rundt formidle dine ønsker til oss fra hele verden. Vi har som mål å yte legetjenester av god kvalitet, og gi god service. Har du innspill til hvordan vi kan bli bedre – gi oss tilbakemelding!