Velkommen

Bestilling av faste medisiner og timebestilling har fått ny framgangsmåte, bruk oppskriftene til høyre.

Vi ønsker at du primært benytter deg av bestilling via siden her eller sms dersom du skal

  • bestille time - (ikke øyeblikkelig hjelp, da må du ringe oss.)
  • bestille resept
  • andre spørsmål som ikke krever øyeblikkelig svar.

Du vil alltid få svar i løpet av vår arbeidsdag på timebestilling og reseptbestilling.  Når det gjelder spørsmål der legen må gjøre en vurdering, kan det gå litt lengre tid.

 

Øyrane legekontor drives av legene Randi Nævdal, Frøydis S. Nilsen, Marte Øien og Tor Bjørn Wold.

Fram til 13/11 vikarierer Linn Christensen for Marte Øien.

 

Sommerferieavvikling:
27/6-15/7: Marte Øien sin vikar, Linn Christensen
27/6-22/7: Randi Nævdal  
25/7-19/8: Frøydis S. Nilsen og Tor Wold.